Chi Tiết Sản Phẩm

Hồ chân tủ gỗ xoan đào

Mã sản phẩm: HCC10003
Tình trạng:
Liên hệ - 0909 732 731 - 0974 156 979

Hồ chân tủ gỗ xoan đào

Lọc Tràn thích hợp cho trồng thủy sinh

Hồ chân tủ gỗ xoan đào

Lọc Tràn thích hợp cho trồng thủy sinh